خدمات ما

گروه مشاوران پارس
گروه مشاوران پارس با عضویت وکلای مجرب دادگستری، کارشناسان خبره و مسلط در حقوق اداری استخدامی، تامین اجتماعی ، روابط کار، مالیاتی ، ثبتی و مقررات شهرداری ها و مشاوران مدیریت خدمات ذیل را ارایه می نماید:
* پیگیری تخصصی پرونده های مدنی و کیفری به وسیله وکلای دادگستری در موضوعات ذیل
1-وصول دیه درگذشتگان و مجروحان حوادث رانندگی علی رغم عدم دسترسی به مقصر
2-قبول وکالت در پرونده های قصور پزشکی،
3-قبول وکالت جهت طرح دعاوی مدنی و اداری علیه ادارات دولتی و موسسات عمومی
4-انجام امور داوری قراردادهای خصوصی
5-قبول وکالت در پرونده های ملکی و بازرگانی
6-وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی
*پیگیری پرونده های مالیاتی زیر نظر سر ممیزان بازنشسته
*دریافت سند رسمی مالکیت تک برگ و المثنی، صورت مجلس تفکیکی، استعلام ثبتی و گواهی عدم امکان افراز از ادارات ثبت اسناد و املاک تهران
*اخذ پروانه تخریب و نوسازی ساختمان، گواهی پایان ساختمان، تغییر کاربری، تقسیط جرایم پایان کار و عوارض ساخت
* مشاوره ی تخصصی در امور شهرداری،ثبتی و مالیاتی
* مشاوره ی تخصصی در امور فنی و سرمایه گذاری مدیریت ساختمان _ مدیریت شرکتها تنظیم اسناد مناقصه و مزایده
* همکاری جهت تسریع اجرای احکام قطعی قضایی
* تنطیم قراردادهای تجاری و ملکی
* بیمه خدمات حقوقی اداری مالیاتی پیشنهادی ویژه برای موسسات ، شرکت ها ، مجموعه های مسکونی اداری تجاری _ پزشکان دندان پزشکان داروسازان مهندسان و بازرگانان
تلفن های تماس: 22968510
22968526
09128451120
09104242100
09199823132
فکس: 89775223
نماینده گروه مشاوران پارس در آمریکای شمالی ویژه ارایه خدمات به ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا
0015148061620 خانم عصاره
0016196369473 خانم سهرابی