موضوع: تهران رکورددار برگشت چک

تاریخ: 1396-06-05


طبق آمارهاي بانک مرکزي در تیرماه امسال در کل کشور بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره چک به ارزش حدود ۱۳۱ هزار ميليارد ريال برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتيب ۲.۱ درصد و ۵.۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد.

تهران با پنج‌هزارو ٢٤٦ فقره، بيشترين ميزان و ايلام با ۹ فقره، کمترين تعداد چک برگشتي را در ميان مناطق مختلف کشور به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد چک‌هاي برگشتي استان تهران در تيرماه سال جاري نسبت به پايان سال ۱۳۹۵، از نظر تعداد ۳۷۳ فقره افزايش داشته و از نظر ارزش ريالي نيز با کاهش ۷۸۲ ميلياردريالي مواجه بوده است.
شهر ايلام نيز در همين مدت، از نظر تعداد بدون تغيير بوده، اما از نظر ارزش ريالي، افزايش ۱۳ميليارد ريالي داشته است.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.