موضوع: نگاهی به زندگی داریوش فروهر

تاریخ: 1395-10-12


‌دهم دی ماه 1332 داريوش فروهر رئيس وقت حزب پان ايرانيست را كه از بيست و هشتم امُرداد (روز براندازي دولت مصدق) ناپديد شده بود درحال خواب در خانه دكتر حسن نظمي انصاري دستگير كردند و به فرمانداري نظامي بردند.
اتهام او حمايت از کارهاي مصدق و بی اعتنایی به احضاریه اش برای معرفی خود به فرمانداری نظامی بود. داریوش فروهر روز 28 امُرداد و پس از اطلاع از پيروزي کودتا از بیمارستان سینا فرار کرده بود!
فروهر پيش از ظهر 28 امُرداد در جريان حمله عوامل كودتا به دفتر حزب پان ايرانيست مجروح و به بيمارستان سينا منتقل شده بود.
وی از پيروان خطِ دكتر مصدق بود كه مبارزات سیاسی خود را در دهه 1320 آغاز كرده بود.
داریوش از موسسان حزب پان ايرانيست و سپس رهبر حزب ملت ايران و از سران جبهه ملي بود و از دهه 1320 بارها به زندان افتاده بود.پس از زندانی شدن در سال 1332،در یکم بهمن 1340 و در جریان موج دوم دستگیری های پیروان خط مصدق بار دیگر به زندان افتاد که در سال 1339 اجتماع صدها هزار نفری میدان جلالیه (پارک لاله) را برپا ساخته و در زمستان 1340 در تهران تظاهرات دانشجویی به راه انداخته بودند.
فروهر در جريان انقلاب 1357 فعالیت چشمگیر داشت،از طراحان اتحاد مخالفان شاه بود و براي تامين اين وحدت با قبول هرگونه خطر،تلاش فراوان كرده بود و مدت ها نيز به نام جبهه ملي سخن مي گفت.در دولت موقت،وزير كار بود و در جريان ناآرامي هاي كردستان تلاش فراوان براي حل مسئله و جلوگيري از تجزيه ایران كرده بود.
فروهر بارها گفته بود كه آرزويي جز سعادت و سربلندي ايرانيان و مشاهده وحدت دوباره ايرانزمين به صورت اتحاد فرهنگی می خواهد که رفت و آمد خودمانی ایرانی تبارها با مرزها محدود نشود.وي براي تامين اين اتحاد و برادری، روش كوروش بزرگ را راهي عملي مي دانست و به همين لحاظ با برادران افغان،تاجيك و كُردهاي خارج از مرزهاي ايران در ارتباط بود.فروهر بارها گفته بود که دولت انگلستان را به خاطر ظلم هايي كه در طول قرون 19 و 20 نسبت به ايرانيان مخصوصا تجزيه ايران كرده است نمي بخشد. فروهر پس از انقلاب، وزیر کابینه شد. وی به چگونگی نخستین انتخابات مجلس (سال 1358)اعتراض کرد و از فعالیت های دولتی کنار کشید.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.