موضوع: هر فرد در هر استان به طور متوسط چقدر سپرده بانکی دارد؟

تاریخ: 1396-04-07

تهرانی ها، اصفهانی ها، یزدی ها و فارسی ها پولدارترین ها و سیستانی ها، کهکیلویه ای ها، لرستانی ها و کردستانی ها بی پول ترین ها

▫️بطور متوسط هر تهرانی با 58 میلیون تومان، هر اصفهانی با 13 میلیون و هر یزدی با 13 میلیون و هر شیرازی با 11 میلیون تومان و هر قمی با 10 میلیون تومان بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند

▫️هر سیستان و بلوچستانی با 3 میلیون تومان، کهکیلویه ای با 4 میلیون تومان، هر لرستانی با 4 میلیون تومان و هر کردستانی با 4 میلیون تومان کمترین میزان سپرده بانکی را دارند

▫️متوسط میزان سپرده بانکی به ازای هر نفر برابر با 8 میلیون تومان است/ اقتصاد آنلاین

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.